وی در ادامه با اشاره به این‌که «امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم» گفت: عربستان سعودی از برخی بندهای توافق هسته‌ای ایران ناراضی است و ما خواهان تحریم‌های جدید علیه ایران هستیم.