ضمن اینکه رسانه های عربستانی از انتقال قریب الوقوع عمر عبدالرحمان به تیم الهلال عربستان خبر می دهند و باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این بازیکن چه خواهد شد.