قانون بازی در ورزشگاه بی‌طرف لغو شد

چاپ

 به گزارش  رامسرنوین به نقل از بلاغ، جلسه سرنوشت ساز کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی بازی در ورزشگاه های بی طرف امروز برگزار شد. در این جلسه با وجود فشارهای دو کشور عربستان و امارات، کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف را لغو کرد. بر این اساس تیم های عربستانی و اماراتی موظف هستند که در ایران و قطر به میدان بروند. البته به نظر می رسد این قانون برای تیم های ایرانی این قانون به حالت قبل اجرا شود و آنها مجبور به بازی در زمین بی طرف باشند.