چهارشنبه بازار سادات شهر در رامسر+تصاویر

چاپ

به گزارش رامسرنوین، روزهای چهارشنبه  در سادات شهر شهرستان رامسر بازار روز بر گزار می شود. مردم شهرستان رامسر حدود سه دهه است که  در روز های چهار شنبه از بازار چهارشنبه سادات شهر خرید می کنند و مایحتاج خود را از این بازار فراهم می کنند.

مشاهده تصاویر ثبت شده توسط تیم عکاس خبری شهرستان رامسر از بازار هفتگی چهارشنبه ساداتشهر، خالی از لطف نیست.